ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

Приклад розрахунку системи утеплення будинку

Photo

 

 

 

Вхідні дані для прикладу розрахунку системи утеплення:

1. місце розташування об'єкту – Київ;

2. тип будинку – жилий;

3. параметри повітря для розрахунку системи утеплення всередині будинку встановлюються відповідно до вимог ДБН В2.2.-15-2005:

– внутрішня температура повітря tз – 20 °С (293 К);
– відносна вологість повітря φз – 55%.

4. вологий режим в приміщенні, що встановлюється у відповідності ДБН В. 2.6-31:2006 виходячи з температури і вологості повітря всередині будинку – нормальний;

5. умови експлуатації будівлі в прикладі – б;

6. існуюча конструкція стіни:

– споруда з пустотної керамічної цеглини щільністю 1400 кг/м3 на цементно-піщаному розчині;
– цементно-вапняна штукатурка щільністю 1700 кг/м3;

 

Температурні зони України

7. параметри існуючої конструкції:

– товщина цегляної кладки δ2 – 0,51 м;
– товщина кулі штукатурки δ1 – 0,002 м;
– теплопровідність цегляної кладки λ2 – 0,64 Вт/(м*К);
– теплопровідність штукатурки λ1 – 0,87 Вт/(м*К).

Розрахунок системи утеплення зовнішньої огороджуючої конструкції будинку. Визначимо кількість градусів за добу опалювального періоду для температурної зони І по формулі:

S=(tз–tоп.пер)ξоп.пер,

tз = 293 К (20 °С);
tоп.пер = (273,0 – 1,1) К= 271,9 К;

φоп.пер беремо з таблиці Кліматичне районування території України за температурними зонами (для Києва дорівнює 187 діб);

S=3945,7.

Визначаємо мінімальне допустиме значення опору теплопередачі огроджуючої конструкції, що для зони I дорівнює 2,8 м2*К/Вт.

Визначаємо зведений опір теплопередачі існуючій огороджуючій конструкції по формулі:

R∑зо=1/Lвн+∑(RiFi/F∑)+1/Lзовн,

R0 існ =1/8,7+0,02/0,87+0,51/0,64+1/23=0,96 м2*К/Вт.

Визначає потрібне значення посилення теплозахисту зовнішньої огороджую чаї конструкції будинку:

ΔR= Rq min – R0 існ = 2,8 – 0,96 = 1,84 м2*К/Вт.

Якщо як теплоізоляційний матеріал використовувати пінополістирольні плити щільністю 50 кг/м3 і теплопровідністю 0,045 Вт/(м*К).

Для облаштування захисно-декоративного шару можна використовувати будівельний розчин з сухої полімермінеральної суміші з водою з теплопровідністю 0,87 Вт/(м*К) завтовшки 0,0045 м.

 

Структура утепленої стіни

 

Визначимо опір теплопередачі захисно-декоративного шару за формулою:
Ri=δi/λip

Rв.ш. = 0,0045 / 0,87 = 0,005 м2*К/Вт.

Потрібний опір теплопередачі теплоізоляційного  шару визначаємо, віднімаючи

Rв.ш. від ΔR:
Rтп.ш. = ΔR – Rв.ш. = 1,84 – 0,005= 1,835 м2*К/Вт.

Товщина теплоізоляційного шару при теплопровідності пінополістиролу λ = 0,043 Вт/(м*К) :

δ = Rλ=1,835*0,043=0,079 м

Таким чином, розрахункова схема зовнішнього утеплення огороджуючаої конструкції будинку матиме такий вигляд: шар штукатурки з цементно-вапняного розчину завтовшки 0,02 м – 1; цегляна стіна на цементно-піщаному розчині 0,51 м – 2; теплоізоляційний шар з пінополістирольних плит завтовшки 0,08 м – 3; захисно-декоративний шар завтовшки 0,0045 м – 4.

Фактичний опір теплопередачі стіни за умови, що шар теплоізоляції буде 0,08 м (8 см), буде рівний:

Rфактичний = R0 існ + Rтп.ш. + Rд  = 0,96+1,835+0,005=2,8 м2*К/Вт.

Читайте також

Всі публікації