ДОГОВІР ОФЕРТИ

м. Київ

ФОП Кривонос Євген Ігорович (далі - Виконавець) публікує даний Публічний договір оферти на інтернет-платформі ibud.ua

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України цей Договір є офіційною пропозицією Виконавця (публічною офертою),і в разі прийняття (акцепту) викладених  у цьому Договорі умов будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (далі - Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

Цей договір – публічна оферта на надання послуг з користування інтернет-платформою ibud.ua (далі – Договір) укладається шляхом прийняття умов Договору без підписання Сторонами. Договір має юридичну силу у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України  і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

Цей Договір є договором приєднання. Фактом, що підтверджує повне та беззаперечне прийняття  викладених у цьому Договорі умов і самого Договору, є реєстрація Користувача на порталі ibud.ua.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі  терміни вживаються в наступному значенні:

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі укласти з ним  цей Договір на умовах, що містяться в цьому Договорі, включаючи всі його додатки.

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов цього Договору;

Виконавець - ФОП Кривонос Євген Ігорович, адреса: 21027, м.Вінниця, вул.600-річчя, 70, кв 110;

Сайт - інтернет-платформа https://www.ibud.ua, який адмініструється Виконавцем, являє собою багатосторонню платформу для розміщення оголошень щодо продажу, замовлення та придбання товарів за допомогою додаткових сервісів платформи;

Користувач - будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору та користується послугами Виконавця;

Сервіс -  інформація, яка доводиться до відома Користувача, послуги,  що  надаються Виконавцем, дії що вчиняються Сторонами  за допомогою функціональних можливостей Сайту;

Обліковий запис - електронний кабінет Користувача у функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми повідомленнями (оголошеннями) на Сайті;

Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладення цього Договору та процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання Cервісів Сайту; Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

Правила додавання прайс-пропозицій  - обов'язкові умови додавання прайс-пропозиції компаній на інтернет-платформу ibud.ua. Правила доступні за адресою: https://ibud.ua/ua/faq-question/prays-predlozheniya-27

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є  надання Виконавцем Користувачу послуг  з використання Інтернет-платформи та надання доступу до Сервісів Виконавця. Користувач підтверджує, що  ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови.

2.2. Починаючи  використовувати ресурси Сайту або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач  є таким, що прийняв умови  цього Договору в  повному обсязі, без всяких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Договору Користувач  не має права використовувати Сервіс.

2.3. Виконавець  пропонує Користувачеві послуги з використанням Сервісів на сайті ibud.ua. 

2.4. Всі правочини, пов’язані з придбанням будівельних матеріалів, укладаються між Користувачем та продавцем безпосередньо. Виконавець не є стороною цих правочинів.

3. УМОВИ ДОСТУПУ ДО СЕРВІСІВ САЙТУ

3.1.  Користувач отримує право використовувати ресурси Сайту та Сервіс Сайту в повному обсязі після завершення процедури реєстрації.

3.2. Використання можливостей Сайту і Сервісу Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань слідувати правилам і інструкціям по користуванню Сервісом Сайту, цього Договору та інших Договорів, які є публічними, укладаються у формі приєднання і  розміщені на Сайті у відкритому доступі.

3.3. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси та пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися Сервісом Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси та пароля.

3.4. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність власного пароля і не розкривати його третім особам.

3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронна адреси і пароль, використовувані для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

3.6. Виконавець  не несе відповідальності за зміст гіперпосилань на інші ресурси.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДИ НА НЕЇ

4.1. Користувач Сайту надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних, згідно чинного законодавства України. Надаючи свої персональні дані Виконавцю, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних  Товариством з обмеженою відповідальністю «НІК МЕДІА»  на умовах, викладених в цьому Договорі , а також інших Договорів та угод, що є обов’язковими для виконання і розміщені на Сайті.

4.2. Згода на обробку персональних даних надається в момент реєстрації Користувача на Сайті шляхом поставлення відмітки під текстом: «Согласен с условиями регистрации».

4.3. Користувач надає свою згоду на обробку його персональних даних, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

4.4. Користувач надає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, що є контрагентами Виконавця. Користувач також дає згоду на інші дії, які може здійснювати Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись, наступними персональними даними: ім'я Користувача; регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням Користувача;  ip-адреси, інші комунікаційні дані Користувачів; повідомлення, листи, заяви, передані Користувачеві іншими Користувачами і навпаки, а також інші персональні дані, отримання яких вимагається у відповідності до цілей і мети їх обробки, встановленої цим Договором, іншими Договорами, що розміщені на Сайті, відповідним законодавством.

4.5. Персональні дані Користувачів Сайту обробляються  Виконавцем з метою: забезпечення функціонування механізму і можливості контакту Користувачем, для надання послуг Сервісу, захисту Користувачів від неправомірних дій недобросовісних Користувачів, зокрема, від шахрайства;  збору статистичної інформації по роботі Сайту для її обробки та використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень, забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з ними; перевірки відповідності Користувача вимогам цього Договору, для інформування Користувачів з приводу умов надання послуг, а також змін в сервісах і організації Сайту, з метою інформування Користувача з усіх необхідних питань, що стосуються надання рекламних послуг, що не суперечать  чинному законодавству України.

4.6. Персональні дані Користувачів, що обробляються  Виконавцем згідно цього Договору, зберігаються протягом  всього терміну діяльності Сайту або до розірвання цього Договору з Користувачем.

4.7. Права Користувачів - суб'єктів персональних даних: знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані користувачів Сайту, її призначення і найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим користувачами Сайту особам, крім випадків, встановлених законом;  отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Сайту; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,передбачених законом, відповідь про те, зберігаються персональні дані Користувачів Сайту в базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, що зберігаються; пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником і/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію; звертатися зі скаргами на обробку персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту персональних даних, або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення має для користувачів Сайту правові наслідки.

4.8. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

4.9. Виконавець розкриває персональні та інші дані Користувачів виключно в цілях, передбачених цим Договором, також у випадках, прямо передбачених законодавством.

4.10. Укладаючи цей Договір, Користувач погоджується з розкриттям внесених ним даних іншим Користувачам Сайту з урахуванням умов і обмежень, встановлених цим Договором, іншими Договорами, що розміщені на Сайті.

4.11. Відповідно до вимог чинного законодавства України Виконавець може розкривати частину даних Користувача третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами та повноваженнями, в тому числі державним органам і установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

4.12. Використання персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях здійснюється виключно в знеособленому вигляді. Використання персональних  даних Користувача в знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди. Виконавець забезпечує безпеку даних користувачів від втрати, розголошення та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу і контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

4.13. Правила захисту персональних даних є в тому числі політикою конфіденційності Виконавця, що розміщена за посиланням.

4.14. Користувач надає згоду отримувати e-mail повідомлення від noreplay@ibud.ua.

5. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

5.1. Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на електронну пошту, мобільний телефон Користувача, адресу, вказану Користувачем. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного використання програмних засобів Сайту, з вказаних Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

5.2. Інформація технічного характеру, що міститься в системі Сайту відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовуються Виконавцем в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого устаткування, а також для агрегації загальної статистичної інформації.

5.3. Виконавець зберігає дані останнього доступу в систему Користувача, з метою забезпечення високої якості наданих сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересам Користувача.

5.4. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту в процесі тимчасових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступної виключно після введення їм логіна і пароля, принаймні, один раз протягом сесії.

5.5. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак можуть обмежити їх функціонал для Користувача.

5.6. Дані останнього доступу в систему також використовуються  для збору  статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

5.7. Виконавець не здійснює  обробку персональних даних,  яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, та не несе відповідальності за розголошення Користувачами такої інформації на Сайті.

5.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію в порушення цього Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити: вульгарних, образливих виразів; пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів; заклики до насильства і протиправних дій;  дані, що порушують особисті права або права  інтелектуальної власності третіх осіб; інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою; інформацію, що веде до здійснення угод з краденими, підробленими речами, отриманими іншим незаконним шляхом; інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя; особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб; інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію; інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було; інформацію, що носить характер порнографії; інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім; неправдиву та таку, що вводить в оману; віруси або які-небудь інші технології, що можуть нанести шкоду сайтам, Виконавцю,  іншим користувачам;  інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, такими як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону; неправдиву комерційну рекламу; інформацію, поширювану інформаційними агентствами; інформацію з пропозицією заробітку в «інтернет», без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця; інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого і мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-який інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, агентів, субагентів, та ін.; відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару; інформацію, яка іншим чином порушує законодавство України.

6. ПРИЧИНИ ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання інформації, а також послуг Сервісу Сайту  Користувачеві  може бути припинено Виконавцем з причини порушення Користувачем умов цього Договору, а також з наступних причин:

6.1.1. Інформація про Користувача суперечить  Правилам розміщення інформації та/або законодавству;

6.1.2. Інформація про Користувача є помилковою, неправдивою;

6.1.3. Користувач користується Сервісом Сайту з іншою метою, ніж пошук клієнтів в сфері будівельних матеріалів;

6.1.4. Користувачем допущено зловживання Сервісом Сайту (спам, надання неправдивої інформації, демпінг цін).

6.1.5. За рішенням Виконавця з будь-яких інших причин.

6.2. Виконавець має право, але не зобов’язаний повідомляти Користувача про підстави припинення надання послуг Сервісу Сайту.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Всі відомості, доступні за допомогою Сервісів Сайту, у тому числі рекламне забезпечення, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виняткових прав Виконавця та інших правовласників.

7.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісу Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть  бути  використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не винятково: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі.

7.3. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що самостійно несе відповідальність за зміст розміщеної ним інформації.

7.4. Користувач зобов'язується:

7.4.2. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Виконавця;

7.4.3. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати та не представляти третім особам будь-яку інформацію, що міститься на Сайті без попереднього письмового дозволу Виконавця;

7.4.4. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій  діяльності Сайту;

7.4.5. Не перешкоджати дії  автоматичних  систем  або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;

7.4.6. Не використовувати відомості, отримані на Сайті, в інших цілях, окрім як для здійснення правочинів, про які йдеться мова в цьому Договорі. В ці відомості не включаються  персональні дані Користувача, які останній надає Виконавцю  при реєстрації.

7.5. Користувачеві забороняється використання імен та персональних даних чи будь-якої іншої інформації інших Користувачів, з метою  видати  за них  себе і писати повідомлення  від  їх  імені.   Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки  при наявності письмової згоди Користувача на подібний  доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

7.6. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цим Договором, включаючи нормальну роботу сервісу Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених цим Договором, іншими Договорами, що розміщені на Сайті, а також законодавством.

7.7. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісу Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Виконавець  має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням  Користувача  або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни чи припинення.

7.8. Виконавець має право обмежити дії Користувача на Сайті.

7.9. Виконавець може заборонити Користувачу доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цього Договору. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, залишивши попереднє повідомлення  Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

7.10. Виконавець має право передати Сайти зі всіма його сервісами та змістом, включаючи особисту інформацію Користувачів, своєму правонаступнику за договорами чи інших підстав.

7.11. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.12. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту відправивши запит на електронну адресу: info@ibud.ua, які будуть  розглянуті протягом п’яти робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної  інформації по суті скарги.

7.13. Виконавець залишає  за собою право в будь-який момент витребувати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, та запросити у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу, документів, що підтверджують державну реєстрацію, дозвільних документів), не надання яких може бути  прирівняне до надання неповної або недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені  в наданих  їм документах, не відповідають даним, зазначеним  при реєстрації, а також у разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють  ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням  Користувача або без повідомлення.

7.14. Користувач повинен слідкувати за актуальністю свої цін. У випадку, якщо вони відхиляються від реальних (фактичної ціни реалізації товару/послуги продавцем), Виконавець має право без узгодження з  Користувачем змінити ціну на "Не указано", прибрати товар з публікації на маркетплейсі та/або призупинити дію реєстрації на сайті.

7.15. Користувач  має право залишати відгуки про інших користувачів на сайті www.ibud.ua, але Виконавець не зобов’язаний їх видаляти.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

8.1. Скориставшись сервісом Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його Сервіс на свій страх і ризик, оцінює і несе всі ризики самостійно, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки і витрати Користувача, що стали результатом використання Сайту.

8.2. Виконавець не є організатором/ініціатором правочинів  між Користувачами або їх стороною.

8.3. Сайт є комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачу отримати інформацію з питань будівельних матеріалів.

8.4. Виконавець не контролює та не несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщується Користувачем на Сайті.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті  виконання договорів, укладених Користувачем або неналежної поведінки будь-якої з сторін таких договорів.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Виконавця.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за завершення правочинів Користувачем Сайту.

8.8. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

8.9. Бездіяльність з боку Виконавця в разі порушення Користувачем або іншими особами положень цього Договору  не позбавляє Виконавця  права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Виконавця від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

8.10. Користувач вправі повідомити Виконавця  про факт порушення його прав, відправивши запит на електронну адресу: info@ibud.ua. У разі обґрунтованості скарг Користувача Виконавець може вжити заходів для відновлення прав Користувача.

8.11. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або утруднення у виконанні  зобов'язань  по надання доступу до Сайту у зв’язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажор), наслідків яких неможливо уникнути або подолати (таких як стихійні лиха, дії суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, змова, повстання, масові заворушення, громадянська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух, незаконні дії третіх осіб збої або перерви чи збої в роботі Інтернет провайдерів, збої або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Виконавця, інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет провайдерів тощо).

8.12.Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.

8.13. Виконавець не несе відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток і штрафні збитки в результаті використання Сайту і його сервісу Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки стали результатом використання або неправильного використання Сайту і його Сервісу.

8.14. Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, посередництва, або якихось інших відносин, прямо не передбачених цим Договором.

8.15. Виконавець може обмежити відображення Прайс-пропозицій Користувача на сайті ibud.ua в разі:
- Невідповідності ціни заявленої в прайс-пропозиції;
- Скарга правовласника ТМ продукції вказаної в прайс-пропозиції
- Системне перенаправлення покупців на аналогічну продукцію інших виробників
- Невідповідність продукції заявленої в Прайс-пропозиції тематиці сайту ibud.ua

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

9.1. Цей Договір  вступає в силу з моменту початку використання  Користувачем  будь-якого  сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

9.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Виконавця та пояснення причин (шляхом відписки від сервісів платформи).

9.3. У разі якщо Виконавцем були внесені які-небудь зміни  в цей Договір, з якими  Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу Сайту. Факт не припинення використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією цього Договору.

9.4. Розірвання Договору з боку Виконавця може здійснюватись у наступних випадках:

9.4.1.Порушення положень цього Договору, нанесення будь-якої шкоди Виконавцю, в тому числі її репутації, або користувачам Сайту;

9.4.2. Вчинення інших дій, які суперечать політиці Виконавця;

9.4.3. Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Виконавця відповідного рішення.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

10.1. Договір  може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом  переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору, або у зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

11.2. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

11.3. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.