ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

Перекриття. Плити і панелі перекриття

Photo
 

  

   Панелі й плити перекриття служать для поділу висотного будинку на поверхи. По призначенню плити перекриття сприймають навантаження від людей, що перебувають у будинку, і устаткування, відіграють роль горизонтальних діафрагм твердості, що забезпечують стійкість будинку в цілому, а також забезпечують тепло- і звукоізоляцію приміщень.

 
 
Перекриття - Плити й панелі перекриття 
 
 
  Панелі й плити перекриття повинні задовольняти наступним вимогам:
 • Вони повинні мати достатню міцність і твердість, щоб витримувати як навантаження від власної ваги, так і корисне (статичне й динамічне). Величина корисного навантаження на 1 м2 перекриття встановлюється залежно від призначення приміщення й характеру його устаткування.
 • Плити не повинні прогинатися під вагою навантажень, вони повинні бути твердими.
 • Перекриття повинно бути зручним за формою й вагою для транспортування й зборки, займати малу частину ручної праці й легким в монтажі.
 • Плити перекриття повинні мати мінімальну висоту, тому що збільшення її спричиняє збільшенню обсягу будинку й, отже, його вартості. Висотою перекриття вважається різниця відміток рівня чистої підлоги й стелі нижнього поверху.
  Головними перевагами панелей і плит перекриття є їх довговічність, міцність і незгораємість.
  Панельні перекриття застосовуються при будівництві великих унікальних суспільних і промислових будинків і споруджень, при наявності досить значних, у першу чергу динамічних, навантажень. А також у тих випадках, коли перекриття є основними елементами, що забезпечують загальну просторову твердість будинку, і тоді, коли воно має складну в плані форму, внаслідок чого типові конструкції збірних перекриттів застосовані бути не можуть.
  У суспільних і житлових будинках масового будівництва застосовують для несучої частини перекриттів уніфіковані збірні залізобетонні плити й панелі. Їх можна поділити на конструкції, що влаштовують з елементів різних розмірів. Перші застосовують головним чином при індивідуальному будівництві й будівництві малоповерхових будинків, другі - в умовах сучасного масового індустріального будівництва багатоповерхових будинків. Переваги великопанельних перекриттів (розміром з кімнату) полягають головним чином у малій кількості монтажних елементів і відсутності між ними стиків, що спрощує обробку стелі й підвищує звукоізолюючі властивості перекриття.
  У сучасній практиці будівництва застосовується кілька типів залізобетонних плит-настилів, що розрізняються по типу поперечного перерізу (багатопустотні, ребристі й суцільні) і способу армування (зі звичайної або попередньо напруженими арматурами).
  Ребристі плити перекриття виготовляють із ребрами в одному або двох напрямках із суцільною плитою у верхній частині. Така плита добре працює на вигин, але через виступаючі униз балки утворюється неплоска стеля, що обмежує її використання в житлових будинках. Вони знаходять застосування в горищних покриттях.
 

Читайте також

Всі публікації